Kierownictwo sprzedaży

Kierownictwo Sprzedaży

Katarzyna Narkiewicz
Dyrektor ds. sprzedaży

tel. +48 22 780 27 00
fax. + 48 22 780 41 49
tel. kom. + 48 601 351 951
katarzyna.narkiewicz@gardinia.pl