Planuj podróż na Księżyc...

Wiosenne szkolenie Gardinii

W dniu 01.04.2011 odbyło się w Zgierzu spotkanie pracowników działu handlowego i marketingu firmy Gardinia. Wiosna to dobry czas na mobilizację i motywację do efektywnego działania. Spotkania w gronie handlowców to zawsze okazja do burzy mózgów, wymiany doświadczeń, wzajemnych inspiracji. To okazja do przekazania sygnałów z rynku i oczekiwań klientów. Efektem tego jest m.in. powstanie szeregu nowych merytorycznych materiałów wspierających sprzedaż i przeznaczonych dla naszych klientów.

Spotkanie poświęcone było w dużej części szkoleniu i rozwojowi kompetencji komunikacyjnych i sprzedażowych pracowników działu handlowego i marketingu. Ćwiczenia praktyczne wsparte teorią wywoływały często salwy śmiechu, ale ich efekty na pewno zapadły w pamięć. Wnioski wyciągane z analizy konkretnych sytuacji nieraz zaskakiwały. Aby móc przekazywać wiedzę naszym klientom sami musimy nauczyć się, jak to robić w najbardziej efektywny sposób.

Przeprowadzone szkolenie podziałało na wszystkich uczestników motywująco. Wyszliśmy z niego pełni energii i woli działania z przekonaniem, że to dobry początek kompleksowego programu rozwoju osobowego. To przecież od naszej postawy, wiedzy i umiejętności zależy sukces naszych klientów.