Gardinia świętuje

W dniu 17.07.2010 Gardinia Home Decor GmbH zainaugurowała obchody 60. rocznicy swego powstania i istnienia w Niemczech, a także 20-lecia obecności w Europie Wschodniej.

Do siedziby firmy w Isny zjechał Zarząd i pracownicy firmy, a także kierownictwo wszystkich jej oddziałów z Europy Wschodniej. Zaproszenie na jubileusz przyjęły miejscowe władze : radca okręgu oraz burmistrz miasta Isny. Nie zabrakło również licznych przedstawicieli lokalnych mediów.

Uroczystość otworzył Prezes a zarazem właściciel firmy - pan Reinhard Heidemann, który w swoim przemówieniu przypomniał Zgromadzonym kroki milowe w rozwoju przedsiębiorstwa na przestrzeni tych 60 lat i podkreślił znaczenie wieloletniej tradycji firmy, jej doświadczenia i trwałości w dobie wszechobecnej globalizacji.

Podczas części oficjalnej uhonorowano najstarszych stażem pracowników firmy. Są wśród nich ludzie, którzy z firmą związani są prawie od jej początku.

Jubileusz 40-lecia pracy w Gardinii obchodzi również w tym roku jej Prezes i Właściciel Pan Reinhard Heidemann, uważany za "Ojca Europy Wschodniej". On właśnie, jako pierwszy otworzył się na Wschód i kiedy runął berliński mur, w dobie przemian gospodarczo- ustrojowych, na terenach byłej NRD - w Zachow i Schmoelln - utworzył pierwsze przyczółki Gardinii. A potem poszedł dalej : oddziały Gardinii w Czechach i w Polsce były tylko preludium do dalszej dynamicznej ekspansji firmy w całej Europie Wschodniej.

A po toastach i przemówieniach przyszedł czas na wymianę doświadczeń, refleksji i dobrą zabawę. Gratulacje dla Jubilatki!