Młodzi dla Młodych

Ruszyła okienna metamorfoza

"Okienna metamorfoza czyli młodzi dla młodych" tak brzmi idea konkursu, do udziału w którym Gardinia zaprosiła studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na jego inauguracji pojawiły się władze Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, przedstawiciele Gardinii oraz licznie przybyli studenci.

Zgromadzonym została zaprezentowana w skrócie idea i przedmiot konkursu, wyjaśnione jego zasady i warunki uczestnictwa. Przyjęta formuła open daje młodym projektantom całkowitą dowolność  kreacji projektu, ale tak aby uzyskać produkt atrakcyjny wzorniczo dla ludzi młodych. Nagrodą - oprócz możliwego wprowadzenia na rynek - jest profesjonalny program graficzny.

Prezes Gardinii Witold Prask przekazał na ręce Dziekana Wydziału prof. Jana Kukuły listy intencyjne skierowane do niego oraz Rektora uczelni wyrażające gotowość i chęć do długofalowej współpracy z młodymi projektantami oraz włączenie środowiska akademickiego w tworzenie projektów dla konkretnych rynkowych rozwiązań.

Aby przybliżyć studentom profil działalności firmy - product manager Jarosław Narkiewicz zaprezentował ofertę asortymentową Gardinii. Po niej studenci mogli przyjrzeć się z bliska próbkom produktów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2012.